STM32 Blue Pill 4 rotary encoder Timer pertraukimai

Šiam pavizdyje naudosiu PlatformIO IDE su Arduino (https://github.com/stm32duino/Arduino_Core_STM32) framework bei khoih-prog/TimerInterrupt_Generic@^1.11.0 biblioteka paprastesniam darbui su Timer pertraukimais (interrupts).

Taigi, platformio.ini

[env:bluepill_f103c8]
platform = ststm32
board = bluepill_f103c8
board_build.f_cpu = 72000000L
debug_tool = custom
debug_port = :4242
debug_server = $PLATFORMIO_CORE_DIR/packages/tool-stlink/bin/st-util
debug_init_cmds =
 define pio_reset_halt_target
   monitor reset
   monitor halt
 end
 define pio_reset_run_target
   monitor reset
 end
 target extended-remote $DEBUG_PORT
 $LOAD_CMDS
 pio_reset_halt_target
 $INIT_BREAK

framework = arduino

upload_protocol = stlink
upload_flags = -c set CPUTAPID 0x2ba01477 ; jeigu mes klaidą, pakeisti į 0x1ba01477

Iterpiame bibliotekas:

#include <Arduino.h>
#include "TimerInterrupt_Generic.h"

Naudosime Timer3

STM32Timer ITimer3(TIM3);

Encoderiu padėties nuskaitymo funkcija\

volatile int32_t encoder1Count;
volatile int32_t encoder2Count;
volatile int32_t encoder3Count;
volatile int32_t encoder4Count;

void encoder1_read()
{
// tiesioginė prieiga prie įvesčių. žymiai greitesnis būsenos nuskaitymas.

 // encoder 1
 bool currentStateA = GPIOB->IDR & GPIO_PIN_12; // PB12
 bool cvb = GPIOB->IDR & GPIO_PIN_13; // PB13

 if (currentStateA != lastStateA)
 {
  if (cvb != currentStateA)
  {
   encoder1Count++;
  }
  else
  {
   encoder1Count--;
  }
  lastStateA = currentStateA;
 }

 // encoder 2
 currentStateA = GPIOB->IDR & GPIO_PIN_14; // PB14
 cvb = GPIOB->IDR & GPIO_PIN_15; // PB15

 if (currentStateA != lastStateA)
 {
  if (cvb != currentStateA)
  {
   encoder2Count++;
  }
  else
  {
   encoder2Count--;
  }
  lastStateA = currentStateA;
 }
 
 // encoder 3
 currentStateA = GPIOA->IDR & GPIO_PIN_3; // PA3
 cvb = GPIOA->IDR & GPIO_PIN_2; // PA2

 if (currentStateA != lastStateA)
 {
  if (cvb != currentStateA)
  {
   encoder3Count++;
  }
  else
  {
   encoder3Count--;
  }
  lastStateA = currentStateA;
 }

 // encoder 4
 currentStateA = GPIOA->IDR & GPIO_PIN_1; // PA1
 cvb = GPIOA->IDR & GPIO_PIN_0; // PA0

 if (currentStateA != lastStateA)
 {
  if (cvb != currentStateA)
  {
   encoder4Count++;
  }
  else
  {
   encoder4Count--;
  }
  lastStateA = currentStateA;
 }
}

void setup funkcijoje, nustatome Timer dažnį i 20kHz

ITimer1.setFrequency(20000, encoder1_read);

ir galiausiai, void loop atspauzdiname enkoderių poziciją

void loop() {

 static int32_t prev1Count = 0;
 static int32_t prev2Count = 0;
 static int32_t prev3Count = 0;
 static int32_t prev4Count = 0;

 if (encoder1Count != prev1Count)
 {
  prev1Count = encoder1Count;
  Serial1.print("Encoder 1 counter: ");
  Serial1.println(count);
 }
 if (encoder2Count != prev2Count)
 {
  prev2Count = encoder2Count;
  Serial1.print("Encoder 2 counter: ");
  Serial1.println(count);
 }
 if (encoder3Count != prev1Count)
 {
  prev1Count = encoder3Count;
  Serial1.print("Encoder 3 counter: ");
  Serial1.println(count);
 }
 if (encoder4Count != prev1Count)
 {
  prev1Count = encoder4Count;
  Serial1.print("Encoder 4 counter: ");
  Serial1.println(count);
 }
}

Skanaus 😉 Ir pabaigai, jeigu encoder pulsai viršys 20kHz greičiausiai atsitiks kaip šiame paveiksliuke. Kelis pulsus priskaičiuos kaip vieną.

arduino programavimas - rotary encoder dropping pulses