Arduino UNO net 3 kartus greitesnis pin nuskaitymas

Jeigu pažiūretume į Arduino.h karkaso vidurius pamatytume, jog kiekviena kartą kvieciant funkciją digitalRead – kviečiamos 3 funkcijos. Tai galima optimizuot jas iškėlus i klasės konstruktorių. Pavizdys žemiau:

class GPIO {
 private:
  uint8_t timer;
  uint8_t bit;
  uint8_t port;
  uint8_t pin;
  uint8_t reg;

 public:
  GPIO(uint8_t _pin, uint8_t dir) {
   pin = _pin;
   pinMode(pin, dir);
   uint8_t timer = digitalPinToTimer(pin);
   uint8_t bit = digitalPinToBitMask(pin);
   uint8_t port = digitalPinToPort(pin);
  }

  bool read() {
   if (*portInputRegister(port) & bit) return HIGH;
   return LOW;
  }
};

Klasė naudojama šitaip:

// globalus kintamasis pin13 rodantis į pin 13 mode INPUT_PULLUP
GPIO pin13(13, INPUT_PULLUP);

ir galiausiai void loop:

Serial.println(pin13.read());

Related Posts